Konkurs Poetycki dla uczniów szkół podstawowych

Miłośnicy poezji, uwaga!

Teatr Kurtyna zaprasza Was do udziału w naszym wyjątkowym konkursie. Podzielcie się swoją twórczością i wygrajcie niezapomniane nagrody!

Zadanie konkursowe:

Napisz wiersz rymowany który zawiera nazwę “Teatr Kurtyna” oraz porusza tematykę profilaktyki uzależnień.

Nagrody:

- Darmowy spektakl dla swojej klasy

- Niespodzianka indywidualna dla zwycięzcy

Szczegóły konkursu znajdziesz po kliknięciu w przycisk "WIĘCEJ"!

Czekamy na Wasze wiersze

z niecierpliwością

Teatr Kurtyna

 Regulamin Konkursu Poetyckiego 

 1. Organizator

Teatr Kurtyna, z siedzibą w Kraków ul. Kordiana 60/88 , zwany dalej Organizatorem.

2. Cel konkursu

Celem konkursu jest promowanie twórczości poetyckiej  wśród uczniów szkół podstawowych oraz podnoszenie świadomości na temat profilaktyki uzależnień.

3. Uczestnictwo

Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów szkół podstawowych.

4. Zadanie konkursowe

Konkurs polega na napisaniu rymowanego wiersza, który zawiera nazwę "Teatr Kurtyna" oraz porusza tematykę profilaktyki uzależnień.

 5. Terminy

- Rozpoczęcie konkursu: 16.05.2024r.

- Zakończenie przyjmowania prac: 30.09.2024r.

- Ogłoszenie wyników: 14.10.2024r.

 6. Nagrody

- Darmowy spektakl dla klasy zwycięzcy.

-  Niespodzianka indywidualna dla zwycięzcy.

 7. Zgłaszanie prac

Prace należy przesyłać na adres e-mail: teatrkurtyna@interia.pl, w tytule "Konkurs" w formacie PDF wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem, klasą** oraz nazwą szkoły.

8. Kryteria oceny

Prace będą oceniane pod kątem oryginalności, kreatywności, poprawności językowej oraz zgodności z tematem konkursu.

 9. Postanowienia końcowe

- Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.

- Prace muszą być autorstwa uczestnika.

- Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych prac.


Czekamy na Wasze wiersze z niecierpliwością!

Teatr Kurtyna