Spektakle profilaktyczne

OFERTA ZAWIERA WIDOWISKA PROFILAKTYCZNE Z PRELEKCJAMI DLA DZIECI NAJMŁODSZYCH, UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ MŁODZIEŻY SZKÓŁ ŚREDNICH.

Scenariusze przedstawień w warstwie merytorycznej związane są ze wskazaniami Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Tematyka z zakresu przeciwdziałania narkomanii normuje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Ponadto w świetle ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym zarówno wątki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, jak i z zakresu przeciwdziałania narkomanii, są podjęte w oparciu o cele Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

MŁODZIEŻ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (kl. VII, VIII) I SZKÓŁ ŚREDNICH

Spektakl „Zmowa milczenia”. Grupa młodych chłopców, trenujących w lokalnym klubie sportowym, otrzymuje propozycję startu w prestiżowym turnieju piłkarskim. Dla mieszkańców miasteczka to ważne wydarzenie, które stanowi mobilizującą, atrakcyjną odmianę w monotonii życia, niewielkiej, zamkniętej społeczności. Akcja spektaklu koncentruje się na kilku ostatnich dniach, które zamykają okres przygotowań do wyjazdu młodych ludzi, wyjazdu, który kończy się w najtragiczniejszy z możliwych sposobów. W wypadku, spowodowanym przez pijanego kierowcę, będącego dodatkowo pod wpływem środków psychoaktywnych, giną wszyscy nastoletni sportowcy. Spektakl „Zmowa milczenia” jest syntetyczną analizą społecznego problemu przyzwolenia i tolerancji dla zjawiska patologii alkoholowej. W ostry, jednoznaczny sposób walczy z mitem usankcjonowania obecności alkoholu jako elementu naszej kultury i tradycji. W kolejnych odsłonach tej miniatury dramatycznej widz ma możliwość obserwacji mechanizmu rozpadu rodzinnych i społecznych więzi, hipokryzji i zakłamania w ocenie postaw etycznych i moralnych. Rodzącej się w nieunikniony sposób patologii, która u swych źródeł ma traktowanie spożywania alkoholu jako elementu nagrody i obrzędu. Świat, który animują swym istnieniem postaci sceniczne, z pozoru wolny jest od tego wszystkiego, co kojarzy się w naturalny sposób z patologią alkoholizmu. Wydawać by się mogło, że finałowa tragedia jest niespodziewanym szokiem, czymś na kształt nieuniknionego fatum, czymś, co tę sceniczną społeczność dotyka w sposób nagły i niezawiniony. Jednak scenariusz przedstawienia nie pozostawia złudzeń. Piętnuje precyzyjnie obłudę i tchórzliwy brak sprzeciwu, bezkarną presję i psychiczną przemoc, przerzucanie się odpowiedzialnością. Społeczną zmowę w ukrywaniu prawdziwych skutków patologii alkoholowej. Pokazuje fiasko zabiegów edukacyjno - profilaktycznych w sytuacji braku współpracy i zrozumienia wagi problemu ze strony osób fundamentalnie związanych z losem młodego pokolenia – ich rodziców. „Zmowa milczenia” jest jednocześnie deklaracją siły, poświęcenia i determinacji tych wszystkich, którzy nie ustają w codziennej walce z największym mordercą polskich rodzin – alkoholem.

Wartości wychowawczo-profilaktyczne: Profilaktyka zachowań ryzykownych: kształtowanie postaw aprobujących abstynencję, unikanie substancji psychoaktywnych w wymiarach emocjonalnym i poznawczym, dysponowanie wiedzą na temat zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, umiejętność podejmowania racjonalnych decyzji w oparciu o posiadane informacje, przewidywanie skutków własnych działań. Kształtowanie postaw społecznych: umiejętność krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływu rówieśników i mediów na swoje życie, zaspokajanie potrzeb psychoemocjonalnych w sposób zgodny z przyjętymi normami i zasadami, przywiązanie do wartości oraz właściwych norm i wzorców zachowań, radzenie sobie ze stresem a w przypadku problemów poszukiwanie pomocy psychologicznej.

Spektakl "Powód do życia" przedstawia historię młodej, zamkniętej w sobie dziewczyny o imieniu Luiza, która niedawno straciła matkę w wypadku samochodowym. Śmiertelne zdarzenie spowodował chłopak będący pod wpływem narkotyków. Mama była dla Luizy najważniejszą osobą na świecie a jej śmierć zmieniła postrzeganie świata przez nastolatkę. Dziewczyna straciła pewność siebie, zaczęła stronić od rówieśników, unikać wspólnych spotkań. Pewnego dnia Luiza została zaproszona na randkę przez popularnego i lubianego przez wszystkich Sebastiana. Pomyślała, że może znowu stanie się wesołą nastolatką a jej życie nabierze nowych barw. Niestety chłopak okazał się być tylko egoistycznym pyszałkiem. Gdy załamana wróciła do domu nie spotkała się ze wsparciem ojca, ponieważ ten był mocno zajęty pracą. W odczuciu Luizy tata sprawia wrażenie jakby się dla niego nie liczyła a wszystkie sprawy są ważniejsze od jej problemów. Smutek który dręczy dziewczynę doprowadza ją co wieczór do myśli samobójczych. Pewnego wieczoru w pokoju Luizy pojawia się "tajemniczy gość", który pokarze naszej bohaterce dlaczego warto żyć, nie poddawac się w trudnych sytuacjach oraz jak radzić sobie z codziennymi problemami. Gość zabiera Luizę w podróż dzięki której będzie w stanie lepiej zrozumieć swojego ojca, który stara się trzymać córkę z dala od swoich problemów związanych z pracą. Luiza zobaczy też Sebastiana w zupełnie innym świetle oraz pozna tajemnice, którą chłopak skrywa przed wszystkimi. 

Wartości wychowawczo-profilaktyczne: Zdrowie- edukacja zdrowotna- radzenie sobie ze stresem, zdrowie i życie jako najważniejsza wartość, pokonywanie słabości, zagrożenia związane z uzależnieniem od alkoholu i dopalaczy poszerzenie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych. Bezpieczeństwo-profilaktyka zachowań ryzykownych- , samookalczenia jako „lekarstwo” na narastające napięcie, depresja i wynikające z niej myśli samobójcze, wpływ grupy rówieśniczej, plotka, kłamstwo jako broń raniąca najbardziej, wspracie rodziców oraz szkoły.

 „Wymarzona cząstka nieba” opowiada historię zbuntowanego, pesymistycznie nastawionego do świata chłopaka. Przedstawienie rozpoczyna się kłótnią w miejskim autobusie. Tomek, bo tak ma na imię nasz bohater z dużym oburzeniem ustępuje miejsca starszej kobiecie. Sfrustrowany zaistniałą sytuacją, wysiada na najbliższym przystanku autobusowym. Bijąc się z własnymi myślami nerwowo spaceruje, kopiąc leżące wokół kosza śmieci. Tomek, to na pierwszy rzut oka przeciętny nastolatek, który poza cwaniactwem i dużym tupetem nie wyróżnia się niczym szczególnym wśród rówieśników. Luźny ubiór, plecak, w oczach bunt i przebojowość. Ale pod maską pozorów kryje się wrażliwy, uczuciowy chłopak, szczelnie skrywający swoje prawdziwe zainteresowania i zdolności. Bezbarwne i pozerskie życie naszego bohatera w krótkim czasie zmienia szkolna wycieczka do hospicjum. Przyjaźń która zawiązuje się pomiędzy Tomkiem a małą dziewczynką chorą na raka zmusza go do daleko idących przemyśleń. Rodząca się pozytywna metamorfoza osobowości pozwala wierzyć w końcowy skutek a wyniesione z domu wartości, stają się dla niego priorytetowymi. Spektakl przedstawia relacje występujące pomiędzy młodymi ludźmi, ich spojrzenie na życie i otaczający świat. Bezwzględną, nie rzadko brutalną codzienność, nudę i brak alternatywy na monotonne spędzanie czasu pod blokiem. Sięganie po dopalacze i alkohol które stają się sposobem na „dobrą” zabawę i „zabicie” czasu. W spektaklu poruszamy również temat tolerancji i życzliwości w stosunku do osób starszych, niepełnosprawnych czy chorych psychicznie. Po prześledzeniu kilku historii z życia naszego bohatera, podczas prelekcji odpowiemy sobie na parę ważnych pytań. Jak w sposób asertywny mówić o swoich zainteresowaniach i wyznawanych wartościach? W jaki sposób stanowczo i bez kompleksów odmawiać tego czego nie chcemy robić? Czy warto udawać kogoś kim się nie jest i nie chce się być? Co zmienić w naszym nudnym, szarym życiu aby nabrało kolorów?

Wartości wychowawczo-profilaktyczne: profilaktyka zachowań ryzykownych: kształtowanie postaw aprobujących abstynencję i unikanie substancji psychoaktywnych w wymiarach: emocjonalnym, poznawczym, dysponowanie wiedzą na temat zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, umiejętność podejmowania racjonalnych decyzji w oparciu o posiadane informacje i ocenę skutków własnych działań, aktywna postawa w obliczu trudnych, życiowych problemów, radzenie sobie ze stresem, poszukiwanie pomocy, rozwiązywanie konfliktów i przewidywanie konsekwencji własnych działań, kształtowanie postaw społecznych: umiejętność krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływów rówieśników i mediów na zachowanie, zaspokajanie potrzeb psychoemocjonalnych w sposób zgodny z przyjętymi normami i zasadami, przywiązanie do wartości, właściwych norm i wzorców zachowań. 

"Wygrać siebie". Poniżanie i wykluczenie z grupy rówieśniczej niekorzystnie wpływa na główną bohaterkę Zosię. Nastolatka źle czuje się wśród kolegów i koleżanek z klasy. Utalentowana muzycznie i malarsko Zosia powoli zatraca chęć do swoich zainteresowań. Zaczyna się izolować, zamykać w sobie. Ma wrażenie, że jest gorsza od innych. Z powodu złego traktowania przez rówieśników zaczyna popadać w depresję. Czuje się odrzucona i niezrozumiana nie tylko przez rówieśników ale także przez dorosłych. Długotrwały stres wzmaga napięcie, z którym Zosia nie potrafi sobie poradzić. Zaczyna okaleczać swoje ciało, aby choć na chwilę poczuć ulgę. Według niej to jedyny sposób, aby poradzić sobie z emocjami. Przyjaciel Zosi-Janek cały czas ją wspiera, chce jej pomóc, ale dziewczyna zamknięta w swoim świecie odrzuca tę pomoc. Nikt oprócz Janka nie zauważa problemu, ponieważ Zosia nie daje poznać jaki wewnątrz niej rozgrywa się dramat. Swój ból i emocje przykrywa uśmiechem, dlatego nikt nie zdaje sobie sprawy z tego, że właśnie ta nastolatka może mieć problemy, które ją przytłaczają. Zafascynowana chłopcem z tej „lepszej”, dominującej grupy daje się namówić na imprezę. Co wydarzy się na niekontrolowanej przez dorosłych zabawie młodych ludzi? Jakie konsekwencje poniesie Zosia w związku z udziałem w tej zabawie? Czy w końcu otworzy się na oferowaną jej pomoc?

Wartości wychowawczo-profilaktyczne: Kształtowanie postaw społecznych- wpływ internetu na kształtowanie postaw społecznych, dzielenie na lepszych i gorszych ze względu na pochodzenie, status społeczny czy poglądy polityczne, asertywne wyrażanie potrzeb, wrażliwość na krzywdę kolegi, koleżanki, szacunek do drugiej osoby, radzenie sobie z negatywnymi emocjami i zachowaniami agresywnymi, umiejętność redukowania lęku w sytuacjach kryzysowych, promocja dla poszanowania autorytetu nauczyciela i wyjątkowości szkoły, jako instytucji kształcenia i opieki. Zdrowie- edukacja zdrowotna- radzenie sobie ze stresem, postawy otwarte na poszukiwanie pomocy oraz porady, zdrowie i życie jako najważniejsza wartość, pokonywanie słabości, zagrożenia związane z uzależnieniem od alkoholu i innych używek, uzależnienie od Internetu jako jednostka chorobowa. Bezpieczeństwo-profilaktyka zachowań ryzykownych- poszerzenie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych (alkohol, nikotyna, narkotyki), troska o własne bezpieczeństwo w relacjach opartych o kontakt w Sieci, samookalczenia jako „lekarstwo” na narastające napięcie, depresja i wynikające z niej myśli samobójcze.

UCZNIOWIE KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ (PO UZGODNIENIU Z ORGANIZATOREM MOŻLIWA OBECNOŚĆ KLAS VII, VIII)

W przedstawieniu "Internetowa afera"  opowiadamy historię Marcina, chłopaka który pochodzi z tak zwanej dobrej rodziny. W związku z wysoką pozycją społeczną i materialną rodziców Marcin wzbudza u rówieśników skrajne emocje. Pierwszą grupę stanowią jego zwolennicy przez których jest lubiany i uważany za klasowego lidera. Druga grupa uważa go za aroganckiego manipulanta, który siłą wymusza poparcie uczniów słabszych, inaczej myślących. Dzięki tej pierwszej grupie Marcinowi wydaje się, że jest najważniejszy w szkole i może wszystkim rozkazywać. Jeżeli ktoś się mu sprzeciwi w krótkim czasie mocno tego pożałuje. Pewnego dnia do szkoły przychodzi nowa, bardzo inteligentna dziewczyna o imieniu Ania. Nowa uczennica jest ładna, bezpośrednia i ma swoje zdanie. Od razu zwraca uwagę Marcina który kilka razy po lekcjach proponuje jej wspólny spacer. Ania jest asertywna i nie reaguje tak jak większość dziewczyn z jej klasy. Odmawia nie tylko spacerów ale również popołudniowych spotkań w skateparku na których pod dyktando Marcina i jego kilku kumpli, młodzi ludzie przymuszani są do picia piwa i palenia papierosów. Nierzadko nagrywają również niecenzuralne, kompromitujące filmiki które umieszczają później na portalach społecznościowych. Chłopak nie mogąc się pogodzić z zaistniałą sytuacją postanawia napisać anonimowe posty w internecie o Ani i jej mamie. Informacje są bardzo kłamliwe i obraźliwe a plotki szybko się rozchodzą się po całej szkole. Sytuacja powoduje, że na Ani i jej mamie koncentruje się uwaga całego miasteczka. Jednak w związku z tym, że w internecie tak naprawdę nikt nie jest anonimowy szybko wychodzi na jaw, że Marcin jest autorem tych kłamstw. Wtedy do akcji wkraczają dwie kobiety. Pierwsza to bardzo surowa i stanowcza mama Marcina, która dosadnie tłumaczy synowi jak złe było jego zachowanie, bojąc się jednocześnie skierowania sprawy na policję przez rodziców Ani, druga to bardzo przyjazna i wyrozumiała Pani Dyrektor, która oczekuje od Marcina skruchy i naprawienia wyrządzonej krzywdy. Pytanie tylko czy Marcin jest w stanie szczerze przeprosić Anię oraz czy nie jest już za późno na wybaczenie. 

      Wartości wychowawczo-profilaktyczne: Kształtowanie postaw społecznych: Wpływ grupy rówieśniczej na zachowania innych osób, asertywne wyrażanie potrzeb, wrażliwość na krzywdę człowieka i zrozumienie innych ludzi, radzenie sobie z negatywnymi emocjami oraz zachowaniami agresywnymi, umiejętność redukowania lęku w sytuacjach kryzysowych. Zdrowie, edukacja zdrowotna: Radzenie sobie ze stresem, postawy otwarte na poszukiwanie pomocy oraz porady, kondycja zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, zagrożenia dla życia związane z uzależnieniem od alkoholu, papierosów i innych używek, uzależnienie od Internetu jako jednostka chorobowa. Bezpieczeństwo, profilaktyka zachowań ryzykownych: Poszerzenie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych (alkohol, nikotyna, narkotyki), troska o własne bezpieczeństwo w relacjach opartych o kontakt w Sieci, rozwijanie postaw opartych na odpowiedzialności za dokonywane wybory.

Spektakl "Impreza" przedstawia historię Agnieszki, dziewczyny z „dobrego domu”, która niespodziewanie została zaproszona na wielką szkolną imprezę przez Macieja, wśród rówieśników bardzo popularnego chłopaka. Maciej, szkolna gwiazda obiecuje dziewczynie fajną zabawę. Dla rozluźnienia atmosfery proponuje Agnieszce wcześniejsze wypicie piwa lub zażycie jednego  z dopalaczy którymi na co dzień chłopak handluje. Dziewczyna nie jest świadoma zagrożeń jakie niosą ze sobą używki. Nie zdaje sobie również sprawy  z tego, że tak naprawdę jej obecność na imprezie ma być tylko pretekstem do jej ośmieszenia przed społecznością szkolną. Agnieszka bardzo się cieszy, że została zaproszona przez takiego chłopaka jak Maciek i prosi ojca o zgodę na wyjście z domu. Tata na co dzień spokojny człowiek zgadza się na wyjście córki ale po wcześniejszym odrobieniu lekcji. Następnie ojciec przestrzega Agnieszkę przed zagrożeniami  z jakimi może się spotkać na szkolnej zabawie, tłumaczy jej jak powinna się zachować w niekomfortowych dla niej sytuacjach oraz jak ważne jest bycie asertywnym człowiekiem. Wtedy przez przypadek Agnieszka zdradza ojcu tajemnicę  o dopalaczach które mają się pojawić na zaplanowanej szkolnej imprezie. Jak zakończy się spektakl? Czy Agnieszka pojawi się na szkolnej zabawie? Jakie środki bezpieczeństwa podejmie tata dziewczynki? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź oglądając spektakl „Impreza”. 

Wartości wychowawczo-profilaktyczne: Edukacja zdrowotna - radzenie sobie ze stresem, zagrożenia dla zdrowia i życia związane ze spożywaniem alkoholu i zażywaniem dopalaczy, poszerzenie wiedzy na temat środków uzależniających. Bezpieczeństwo -profilaktyka zachowań ryzykownych- właściwe relacje rówieśnicze, presja grupy, manipulacja i uleganie modzie, wspracie rodziców oraz szkoły.

"Nie za wszelką cenę". Kanwą widowiska jest szkolny plebiscyt, w którym uczniowie wybierają ze swojego grona osobę cieszącą się największą popularnością, wzbudzającą szacunek i podziw. Patronat nad tymi wyborami, gdzie swój głos można oddać bezpośrednio do urny lub drogą elektroniczną, sprawuje redakcja telewizji regionalnej, która dla zwycięscy i jego rodziny przewiduje czas antenowy na wywiad w jednym ze swych programów weekendowych. Główny bohater spektaklu Maciek, to uczeń, który wydaje się być idealnym kandydatem do zwycięstwa w plebiscycie. Jednak jego popularność w szkolnej społeczności ma swoje źródła w tym, co stoi w jaskrawej sprzeczności z ideą konkursu, mającego premiować pozytywnego idola. Podstawą jego kontaktów z rówieśnikami są, wyniesione z domu, podpatrzone u świetnie sytuowanych rodziców poczucie wyższości i pogarda dla elementarnych zasad współżycia społeczności. Jego „popularność” to efekt umiejętnego, wyrachowanego stosowania wobec rówieśników elementów agresji i przemocy psychicznej, przenoszenia na grunt szkoły negatywnych wzorców zachowań (używki, uzależnienie od Internetu, brak tolerancji i szacunku dla odmienności, podważanie autorytetu nauczycieli). Nauczyciele, świadomi tego, jak bardzo negatywnym dla uczniowskiej społeczności będzie ewentualne zwycięstwo tego ucznia w plebiscycie, podejmują się próby mediacji, mającej na celu wycofanie jego kandydatury. Jednak na przeszkodzie stoją im rodzice chłopca, kierujący się egoistycznymi pobudkami. Tej trudnej sytuacji nie polepsza również fakt odkrycia przez dziennikarza manipulacji głosami poparcia, której autorem jest uczeń, wspomagany w niej przez rodziców Maćka. Ostatecznie wychowawca klasy, której uczniem jest główny bohater spektaklu, decyduje się na fundamentalną konfrontację z uczniem. Ta konfrontacja to rozmowa – pojedynek, w której orężem jest przesłanie o wyjątkowej dla wszystkich wymowie: człowiek ma niezbywalne, samodzielne prawo do podejmowania decyzji; człowiek ma obowiązek przyjąć konsekwencję swoich decyzji. Zgodnie z oczekiwaniami, bohater spektaklu wygrywa w plebiscycie,podczas wywiadu „na żywo” w studiu telewizyjnym, nieoczekiwanie zdradza prawdę o sobie i o kulisach swojego sukcesu. Konkurs zostaje powtórzony. 

Elementy dydaktyki i profilaktyki: Mechanizm budowania poczucia wartości u ucznia, oparty na jego prawie do dokonywania wyboru w poczuciu dobra i zła. Przewidywanie i ponoszenie konsekwencji swoich decyzji, oparcie w autorytecie nauczyciela, osobie o dużej wiedzy i doświadczeniu życiowym. Ukazanie źródeł agresji, jako efektu niezaspokojonych potrzeb. Dopalacze i alkohol jako substancje wzmagające agresję. Profilaktyka zachowań prowadzących do patologii, przemoc psychiczna, hejt internetowy, konsekwencje bezkrytycznego przyjmowania złych wzorców zachowań.

"Super prank". Rafał przeprowadza się ze wsi do miasta i nie jest z tego powodu zadowolony. Życie w dużym mieście wydaje się być trudne dla chłopca z prowincji. Nie potrafi się odnaleźć w nowej rzeczywistości a w szkole czuje się inny, gorszy. Nowi koledzy i koleżanki podążają za modą, prześcigają się w pokazywaniu kto jest lepszy, imponują sobie nawzajem nowymi drogimi gadżetami. Rafał wyniósł z domu dobre wartości i jest zaskoczony tym, że jego rówieśnicy aby zaistnieć w społeczności szkolnej robią delikatnie mówiąc niemądre rzeczy. Przynależność do grupy niesie za sobą ryzyko, jednak wykluczenie z niej może przynieść bolesne konsekwencje. Po jakimś czasie dobry, spokojny chłopiec przestaje radzić sobie z presją otoczenia i pojawiającymi się z tego powodu negatywnymi emocjami. Aby nie być odrzuconym przez grupę zaczyna podejmować ryzykowne decyzje. Upodabnia się do liderujących w klasie kolegów, eksperymentuje z dopalaczami i alkoholem. Coraz bardziej zmienia się zatracając stopniowo swoje dobre cechy i wartości które wpoili mu rodzice. Czy w końcu zrozumie, że naraża swoje zdrowie pijąc alkohol? Czy w porę się opamięta i wróci na właściwą ścieżkę ? Czy musi dojść do tragedii aby klasowi liderzy zrozumieli, że stosują przemoc psychiczną wobec innych uczniów? 

Wartości wychowawczo-profilaktyczne: Kształtowanie postaw aprobujących abstynencję, unikanie alkoholu oraz substancji psychoaktywnych w wymiarach: emocjonalnym i poznawczym. Dysponowanie wiedzą na temat zagrożeń związanych z piciem alkoholu oraz używaniem substancji psychoaktywnych, umiejętność podejmowania racjonalnych decyzji w oparciu o posiadane informacje i ocenę skutków własnych działań. Aktywna postawa w obliczu trudnych, życiowych problemów, radzenie sobie ze stresem, poszukiwanie pomocy, rozwiązywanie konfliktów i przewidywanie konsekwencji własnych działań. kształtowanie postaw społecznych (umiejętność krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływu rówieśników i mediów na zachowanie, zaspokajanie potrzeb psychoemocjonalnych w sposób zgodny z przyjętymi normami, i zasadami, wdrażanie kultury - przywiązanie do wartości, właściwych norm i wzorców zachowań.

PRZEDSZKOLAKI ORAZ DZIECI KLAS 0-3 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

"Szlachetne zdrowie"

„Szlachetne zdrowie nikt się nie dowie jako smakujesz aż się zepsujesz...”

Teatr Kurtyna zaprasza swoich Najmłodszych Widzów, ich Rodziców i Nauczycieli na arcyzabawną, mądrą i pouczającą bajkę profilaktyczną w której dochodzi do niecodziennego spotkania rozbrykanego, niegrzecznego Krzysia zwanego dalej Właścicielem, z jego własnym Sercem. W trakcie iskrzącej się scenicznym dowcipem i niesamowitymi zwrotami akcji scenicznej spektaklu poznacie historię uroczej, trudnej, ale jakże wiernej miłości Serduszka do jego Właściciela. Będziecie mogli pomóc Krzysiowi zmienić swoje przyzwyczajenia i tryb życia na taki, który nie będzie smucić Serduszka i wprawiać go w przerażenie. Poznacie całą masę tajemnic i sposobów na to, by w waszych ciałach mieszkał zdrowy duch. Czy chipsy są dla Serduszka gorsze niż kłamstwo? Czy Krzysio powinien biegać czy pływać? Czy Serduszko lubi komputer? Czy Właściciel powinien smakować alkohol i papierosy? I wreszcie – czy wasze Serduszka was kochają? Odpowiedzi na te pytania będziecie mogli wykrzyczeć i wyśpiewać, śledząc perypetie scenicznych bohaterów. A jeśli czegoś nie będziecie wiedzieć to nie martwcie się, Serduszko wam podpowie. Bajka „Szlachetne zdrowie” to zabawna lekcja prawdziwej wiedzy o naszym ciele i dobrej kondycji psychofizycznej człowieka. Najmłodsi widzowie poznają tajniki zachowania zdrowej diety, wpływu zajęć ruchowo - sportowych na stan naszych organizmów oraz niepożądanych skutków wszelkich szkodliwych dla człowieka uzależnień. To również zestaw praktycznych wskazówek o korzystaniu z mediów elektronicznych, pozytywach płynących z systematyczności nauki i pracy. Spektakl „Szlachetne zdrowie” to przede wszystkim świetne, pełne muzyki, ruchu i barwnych kostiumów przedstawienie, które powstało z miłości do Widza.

Wartości wychowawczo-profilaktyczne: Profilaktyka zdrowotna - zapoznanie się z podstawowymi zasadami profilaktyki uzależnień, szkodliwy wpływ alkoholu, papierosów, e papierosów na zdrowie człowieka, zbyt częste i długie korzystanie z tabletów, laptopów, telefonów komórkowych, niewłaściwa dieta, rezygnowanie ze „śmieciowego” jedzenia niekorzystnie wpływającego na nasze ciało, coraz powszechniejsze zjawisko otyłości u dzieci w wieku wczesnoszkolnym, sport i ruch fizyczny mające korzystny wpływ na nasze zdrowie i właściwą sylwetkę. 

"Kraina przygód" to pełna akcji i muzyki bajka, która pokazuje, że wyobraźnia dziecka nie zna granic. Jest to historia Kasi, małej i wesołej dziewczynki, która każdą wolną chwilę spędza ze swoją ulubioną maskotką o imieniu Stefan. Bajka rozpoczyna się rozmową Kasi z tatą na temat bałaganu w jej pokoju i prośbą taty o posprzątanie zabawek. Ponieważ cała sytuacja ma miejsce wieczorem, zmęczona po całym dniu zabawy Kasia zasypia w trakcie porządkowania swojego pokoju. Zaczyna śnić a jej wyobraźnia nieoczekiwanie ożywia ulubione zabawki które zabierają dziewczynkę na wycieczkę do tytułowej Krainy Przygód. Wrodzona ciekawość połączona z delikatną nieporadnością sprawi, że Kasia nagle gubi swoją ulubioną zabawkę Stefana. Rozpoczynają się poszukiwania jej najlepszego przyjaciela. Najpierw z pomocą przychodzi długobrody mędrzec Romuś, a następnie dołącza niegrzeczny i kłamliwy Maniek, który od samego początku wydaje się być Kasi bardzo podejrzany. Na szczęście Kasia jest sprytną i mądrą dziewczynką. Jej działania nie tylko uratują ulubionego Stefana, ale również zdemaskują prawdziwe intencje kłamliwego Mańka, który w dalszej części spektaklu pod wpływem mądrości Kasi, stanie się jej dobrym przyjacielem. 

Wartości wychowawczo -profilaktyczne: profilaktyka zdrowotna (zapoznanie się z podstawowymi zasadami profilaktyki uzależnień, niebezpieczeństwo użycia łatwo dostępnych  używek i lekarstw, szkodliwy wpływ alkoholu i papierosów na zdrowie człowieka, asertywne sposoby odmawiania), kształtowanie właściwych postaw społecznych (nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, empatia i szacunek dla słabszych, kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji).

„Magiczne słowa”.  Widowisko zabiera widzów w tajemniczą podróż do świata magii i czarów. Podróż ta ma na celu rozbudzenie w widzu dziecięcej kreatywności oraz wyobraźni, którą we współczesnym świecie "zabijają" urządzenia elektroniczne typu smartfony czy tablety. Spektakl uczy szacunku do osób starszych, prawdomówności i uczciwości. Porusza temat wybaczania oraz potrzebę naprawienia wyrządzonych krzywd. Do bajki o podstępnym Czarnoksiężniku przez przypadek trafia rodzeństwo. Zły mag rzuca na nie ortograficzne czary. Jest to kara za nieposłuszeństwo wobec rodziców i oddalenie się z placu zabaw bez osoby dorosłej. Czy Czarnoksiężnik okaże być zły czy może tylko zatroskany o życie i zdrowie maluchów? Czy dzieciom uda się odmienić jego serce i nauczyć bycia dobrym? Z przedstawienia dzieci dowiedzą się, że warto wspierać się nawzajem i pomagać sobie w trudnych chwilach. Spektakl przewiduje integracje z publicznością i zabawę w słowne kalambury.

Wartości wychowawczo-profilaktyczne: Zapoznanie się z podstawowymi zasadami profilaktyki uzależnień, niebezpieczeństwo użycia łatwo dostępnych używek i lekarstw, szkodliwy wpływ alkoholu i papierosów na zdrowie człowieka. Edukacja zdrowotna, kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie, asertywne sposoby odmawiania. Kształtowanie postaw społecznych, wytrwałość w działaniu i dążeniu do celu, umiejętność właściwego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki, nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, empatia i szacunek dla słabszych, pokora wobec autorytetów.

„Miś niegrzeczniś". Mały psotnik leśny Miś nie słucha mamy. Słucha rad kolegów , które tylko wpędzają go w kłopoty. Po kolejnej nauczce Miś chce być mądry i lubiany. Zastanawia się, co mogłoby w tym mu pomóc. Dochodzi do wniosku, że czytanie książek pomoże w dobrej przemianie. Niestety w całym lesie nie ma ani jednej książki. Przypadkiem napotkany detektyw nie może pomóc Misiowi w poszukiwaniach, jest zajęty odnalezieniem łobuza, który zaśmieca las. Sugeruje tylko, że widział Sowę Mądrą głowę z dziwnymi paczkami. Miś wyrusza na poszukiwania. Czy odnajdzie Sowę? Czy przeczyta choć jedną książkę ? Czy uda się Misiowi zmienić w mądre , grzeczne dziecko? „Mis niegrzeczniś” to barwne, wypełnione muzyką przedstawienie, które w zabawny, a zarazem prosty i adekwatny sposób, dostosowany do poziomu psychofizycznego młodych widzów, daje im możliwość poznania i zrozumienia podstawowych procesów społecznych, oraz wypracowania właściwego wobec nich modelu zachowania.

Wartości profilaktyczno - wychowawcze: Edukacja zdrowotna, dbałość o zdrowie własne i innych, kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia, szkodliwość palenia papierosów i picia alkoholu. Kształtowanie postaw społecznych,  rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, właściwe korzystanie z internetu, nawiązywanie i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej. Sprawiedliwa ocena własnego zachowania i innych ludzi, rozwijanie empatii, właściwe normy i wzory zachowań, dbałość o język i kulturę wypowiadania się, odróżnianie dobra od zła, wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą.